Ürünler


CNC Dik Torna Tezgahı

CNC Dik Torna Tezgahı

CNC Zemin Tipi Yatay Borverk Tezgahı

CNC Zemin Tipi Yatay Borverk Tezgahı

CNC Yatay Torna Tezgahı

CNC Yatay Torna Tezgahı

CNC Çift Kolon İşleme Merkezi

CNC Çift Kolon İşleme Merkezi

CNC Yatay Borverk Tezgahı

CNC Yatay Borverk Tezgahı

M30 Millturn

M30 Millturn

M35 Millturn

M35 Millturn

M40-M40-G-M50

M40-M40-G-M50

M60-M60-G-M65

M60-M60-G-M65

M80-M80-G

M80-M80-G

M80X-M80X-G

M80X-M80X-G

M85-M85-G

M85-M85-G

M100-M120-M150

M100-M120-M150

M200 Millturn

M200 Millturn

CNC C Eksenli Dik Torna Tezgahı

CNC C Eksenli Dik Torna Tezgahı